امکان افزودن تصویر برای نقاط ، شهرها و روستاهای سایت

امکان افزودن تصویر برای نقاط ، شهرها و روستاهای سایت

از امروز 11 اردیبهشت 1392

– امکان آپلود تصاویر مرتبط با نقاط غیر تجاری و تجاری

– امکان آپلود تصاویر مرتبط با یک شهر و روستا

بر روی سایت نقشه ایران فراهم شد. اميدواریم دوستان با عکس  هایی که خودشان گرفته اند، اطلاع رسانی در مورد نقاطی را که دوست می دارند را بهتر کنند.

برای بهترین عکس آپلود شده در هر ماه جوایزی در نظر گرفته ایم.