باغ قلهک سفارت انگلیس

باغ قلهک سفارت انگلیس

باغ قلهک از آثار مربوط به دوره قاجار است. این اثر در تهران، خیابان قلهک، خیابان شهید ستار کسائی، خیابان دولت واقع شده و در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۴۰۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این باغ به وسعت بیست هکتار از زمان قاجار در اختیار دولت بریتانیا قرار دارد و تا کنون به عنوان بخشی از سفارت پادشاهی متحده در تهران درنظر گرفته شده است. در سال های قبل از ۲۰۰۷ (میلادی) بخش عمده ای از آن به دفتر شورای فرهنگی بریتانیا اختصاص یافت. با این حال پس از بالا گرفتن اختلافات سیاسی در سال های قبل از ۲۰۰۷ میان ایران و بریتانیا، لزوم پس گرفتن این باغ از سوی برخی از فعالان سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس مطرح شد.

منبع: ویکی پدیای فارسی – دانشنامه تاریخ معماری ایران شهر

محل باغ سفارت انگلستان روی نقشه ایران 

http://www.irangpsmap.com/showpoi.asp?ID=161984&POINAME=%D8%A8%D8%A7%D8%BA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86